fbpx
Dr Miloš Živković I Dr Ivica Jeremić
Centar za estetsku medicinu, Beograd
060/345-0304 estetikabgd@gmail.com
345 Views
Uklanjanje mladeža

 

Mladeži (melanocitni nevusi) predstavljaju benigne kožne promene sastavljene od ćelija koje produkuju pigment-melatinocita. Broj mladeža je individualan i pre svega zavisi od genetske predispozicije, ali od izlaganja UV zračenju.

 

Kada se javiti lekaru za pregled i uklanjanje mladeža?

Ukoliko primetite da se mladež menja, ako se javi svrab, ili krvarenje neopodan je dermoskopski pregled,nakon čega cete znati da li je neophodno uklanjanje mladeža i koja metoda je idealna?

Pored ovih promene uvek je kod svakog mladeža potrebno obratiti pažnju na sledeće karakteristike koje mogu ukazivati na malignu promenu:

  • ASIMETRIJA Jedna polovina mladeža nije simetrična sa drugom
  • IVICE : Iregularne, nejasno definisane
  • BOJA: Promena boje u delovima mladeža, različite nijanse crne i bron, ali i pojava bele, plave i crvene boje.
  • DIJAMETAR: Dijametar veći od 6mm

 

Hiruško uklanjanje mladeža

Displastični (promenjeni mladeži), mladeži veći od 6mm ili mladeži za koje postoji sumnja da su melanomi, smeju se isključuvo hiruško uklanjati, a nakon uklanjanja neophodan je i patohistološki pregled.

 

Radiotalasno uklanjanje mladeža

Radiotalasno uklanjanje mladeža predstavlja mogući način uklanjanja zdravih, nepromenjenih mladeža, veličine do 6mm.Mladež uklonjen metodom radiotalasa se može poslati na patohistološki pregled.

Prednost radiotalasa je u tome što je intervencija komfornija, nema ušivanja i krvarenja, oporavak je značajno kraći, a ožiljka ili nema ili je značajno estetski prihvatljiviji.