Mladeži (melanocitni nevusi) predstavljaju benigne kožne promene sastavljene od ćelija koje produkuju pigment-melatinocita. Broj mladeža je individualan i pre svega zavisi od genetske predispozicije, ali od izlaganja UV zračenju.

Kada se javiti lekaru za pregled i uklanjanje mladeža?

Uklanjanje mladeža

Ukoliko primetite da se mladež menja, ako se javi svrab, ili krvarenje neopodan je dermoskopski pregled. Nakon pregleda ćete znati da li je neophodno uklanjanje mladeža i koja metoda je idealna.

Pored ovih promene uvek je kod svakog mladeža potrebno obratiti pažnju na sledeće karakteristike koje mogu ukazivati na malignu promenu:

  • ASIMETRIJA : Jedna polovina mladeža nije simetrična sa drugom
  • IVICE : Iregularne, nejasno definisane
  • BOJA:Promena boje u delovima mladeža, različite nijanse crne i bron, ali i pojava bele, plave i crvene boje.
  • DIJAMETAR: Dijametar veći od 6mm

Hiruško uklanjanje mladeža

Displastični (promenjeni mladeži), mladeži veći od 6mm ili mladeži za koje postoji sumnja da su melanomi smeju se isključivo hiruški uklanjati, a nakon uklanjanja neophodan je i patohistološki pregled.

Radiotalasno uklanjanje mladeža

Radiotalasno uklanjanje mladeža predstavlja mogući način uklanjanja zdravih, nepromenjenih mladeža, veličine do 6mm. Mladež uklonjen metodom radiotalasa se može poslati na patohistološki pregled.

Prednost radiotalasa je u tome što je intervencija komfornija, nema ušivanja i krvarenja, oporavak je značajno kraći, a ožiljka ili nema ili je značajno estetski prihvatljiviji.

Za sva dodatna pitanja nas pozovite na 064/247-0707.