Kako ukloniti ksantelazme?

Ksantelazme predstavljaju žućkaste depozite lipida (masti) koji se najčešće javljaju na kapcima, i to uglavnom na gornjim, ali mogu se javiuti i na donjim kapcima. Ksantelazme imaju tendenciju rasta, te je pri njihovoj pojavi potrebno što pre pristuputi tretmanu, kako bismo dobili što bolji estetski rezultat.

Pojava ksantelazmi je često udružena sa povišenim vrednostima triglicerida i holesterola (više od 50% pacijenata), mada se viđaju i kod osoba sa normalnim lipidima. Shodno tome, pri pojavi ksantelazmi, uvek je potrebno uraditi vrednosti holesterola (LDL, HDL), i triglicierida, pa tek onda pristupiti njihvom uklanjanjau.

Metodu izbora za uklanjanje ksantelazmi predstavljaju radiotalasi. Radiotalasima možemo vrlo precizno ukloniti ksantelazme, bez nastanka ožiljaka. Kada se radi o velikim ksantelazmama, za potpuno uklanjanje nekada je potrebno ponoviti tretman.

Tokom tretmana se koristi lokalna anestezija, što uklanjanje ksantelazmi čini bezbolnim, a nakon tretmana potrebno je 7-10 dana za potpunu epitelizaciju.

Uklanjanje ksantelazmi -cena?

 

Usluga Cena
Dermatološki pregled 3.000
Uklanjanje bradavica sa lica i tela (osim šaka i stopala) od 1.000-1.500 po promeni
Uklanjanje bradavica sa lica i tela (osim šaka i stopala) 3 ili više promena
od 1.000-1.500 po promeni
Uklanjanje bradavica sa šaka i stopala
od 3.000 po promeni
Uklanjanje bradavica sa šaka i stopala (3 ili više promene)
od 2.500 po promeni
Uklanjanje više bradavica sa vrata od 6.000-12.000
Uklanjanje keratoza
od 2.000-2.500 po promeni
Uklanjanje keratoza (3 ili više promene) 1.500 po promeni

Uklanjanje više keratoza sa vrata od 6.000-12.000

Uklanjanje ksantelazmi
od 6.000-10.000
Uklanjanje fibroma od 1.500-2.000 po promeni

*Napomena: Ukoliko se promene skidaju, pregled se ne naplaćuje.

Za sva dodatna pitanja nas pozovite na 064/247-0707.