Kako ukloniti ksantelazme?

Ksantelazme predstavljaju žućkaste depozite lipida (masti) koji se najčešće javljaju na kapcima, i to uglavnom na gornjim, ali mogu se javiuti i na donjim kapcima. Ksanelazme imaju tendenciju rasta, te je pri njihovoj pojavi potrebno što pre pristuputi tretmanu, kako bismo dobili što bolji estetski rezultat

Pojava ksantelazmi je često udružena sa povišenim vrednostima triglicerida i holesterola (više od 50% pacijenata), mada se viđaju i kod osoba sa normalnim lipidima. Shodno tome, pri pojavi ksantelazmi, uvek je potrebno uraditi vrednosti holesterola (LDL, HDL), i triglicierida, pa tek onda pristupiti njihvom uklanjanjau.

Metodu izbora za uklanjanje ksantelazmi predstavljaju radiotalasi. Radiotalasima možemo vrlo precizno ukloniti ksantelazme, bez nastanka ožiljaka. Kada se radi o velikim ksantelazmama, za potpuno uklanjanje nekada je potrebno ponoviti tretman.

Tokom tretmana se koristi lokalna anestezija, što uklanjanje ksantelazmi čini bezbolnim, a nakon tretmana potrebno je 7-10 dana za poptunu epitelizaciju.

  DEPARTMENT FIGURES

RESIDENT DOCTORS17
IN-HOUSE NURSES25
FULL TIME STAFF43
NUMBER OF ROOMS27
YEARLY PATIENTS27,387

  RADNO VREME

Ponedeljak – Petak14:00 – 21:00
Subota10:00 – 19:00
Nedeljazatvoreno

  060/345-0304

NAŠA LOKACIJA