Biopsija kože

Ukoliko se dijagnoza ne može sa sigurnošću postaviti dermatološkim pregledom ili postoji sumnja na određena oboljenja, dermatolog po potrebi može obaviti biopsiju kože.

Biopsija kože podrazumeva uzimanje malog uzorka obolele kože koji se šalje na patohistološki nalaz. Nakon dobijanja patohistološkog nalaza, uz klinički pregled dermatologa u mogućnosti sto da precizno postavimo dijagnozu.

Biopsija kože se obavlja u lokalnoj anesteziji i uglavnom nije potrebno šivenje kože, jer se radi o malim uzorcima.

  POPULARNI TRETMANI

  RADNO VREME

Ponedeljak-Subota09:00-21:00
Nedeljazatvoreno

  060/345-0304

  ADRESA

   IMEDIC, Kneza Miloša 19, I sprat, Beograd