Svakodnevno smo svedoci da pacijenti usled primamljivih cena i marketinške priče o dugotrajnosti rezultata, se odlučuju za tzv. trajne materijale kao sto su biopolimer, metakrili sl., koji nikako nisu odobreni niti registrovani za upotrebu. ⁣⁣

Veoma su rizični, a često nakon injektiranja i integrisanja u tkivo izazivaju zapaljenske procese, stvaranje biofilma i granuloma, koji iziskuju duge periode lečenja, hirurške zahvate i ponekad, nepopravljive deformacije tkiva.⁣⁣

Neretko, ni pacijenti koji izaberu odobrena medicinska sredstva kao što su hijaluronski fileri, nisu zaštićeni od pojave njihovih kopija koje su nelegalne i nebezbedne za upotrebu.⁣⁣

Registrovan i bezbedan preparat, između ostalog sadrži:⁣

Nalepnicu proizvoda koji je injektiran, kao garanciju da je preparat originalan, sterila i odobren.
⁣⁣
Na nalepnici se nalaze: ⁣

  • podaci o vrsti i količini upotrebljenog filera, npr. Volift 1ml, kao sto mozete videti na slici; ⁣
  • datum isteka roka (“exp”)⁣
  • serijski broj ( “lot number”).⁣

Ukoliko preparat nema nalepnicu i originalno upakovan sadržaj (kutija, špric i dr.), najverovatnije je reč o kopiji, filerima sa crnog tržišta ili čak nedozvoljenim biopolimerima i silikonima.


IZABERITE PAMETNO! Iskoristite vaše pravo da od lekara trazite kutiju i nalepnicu na uvid.